Vanliga frågor och svar

Ta fram ditt försäkringsbevis oftast ett försäkringsbrev, där kan du läsa om du har en försäkring för tidpunkten då den skada du vill anmäla inträffade

Skada anmäls genom att du fyller i en skadeanmälningsblankett här och sedan skickar in den till oss via post eller epost (inscannad)

Ju snabbare en skada anmäls, desto större möjligheter har vi att begränsa skadans omfattning och ge dig instruktioner i hur du bör gå tillväga. Vissa försäkringar har en tidsbegränsning i hur sent en skada kan anmälas. Detta framgår i sådana fall av ditt försäkringsvillkor

Självrisken kan variera mellan olika försäkringar och typer av skador. Vilka självrisker som gäller för din försäkring framgår i ditt försäkringsbrev och i ditt försäkringsvillkor

Ett säkert svar om ersättning kan lämnas kan du få först när du gjort en skadeanmälan och skickat in alla relevanta handlingar i ärendet

När du fått bekräftelse på vilken ersättning som lämnas tar det normalt 3-5 bankdagar innan du har ersättningen

Ofta kan rena missförstånd leda till att man har frågetecken kring ett ärende, kontakta då i första hand din handläggare. Om du vill lämna ett klagomål kan du skicka e-post till klagomålsansvarig på adress complaints@nlaab.com eller ringa oss på 08-411 11 60

Kundservice

Om du inte hittar din fråga i listan ovan, och har frågor om ett inträffat skadeärende, kan du ringa oss på 08 411 11 60 eller skicka ett mejl till: info@nlaab.com

08 411 11 60

Telefonjour

Om du har råkat ut för en akut skada och behöver hjälp utanför kontorstid kan du nå vår skadejour på telefon enligt nedan.
Gäller för Nordeuropa och Kyrkans försäkring.

08 587 44 766