Nordic Loss Adjusting

NLA Sverige – Nordic Loss Adjusting AB tillhandahåller flexibla och innovativa lösningar för hantering av våra kunders åtaganden avseende skadehantering och skadeadministration. Våra uppdragsgivare är i huvudsak försäkringsbolag, captive och övriga försäkringsgivare både på den skandinaviska och internationella marknaden. Tillsammans med NLA Norge – Nordic Loss Adjusting AS ligger vårt fokus på skadeärenden inom Skandinavien som hanteras från våra kontor i Stockholm, Göteborg och Oslo.

NLA har ett utvecklat kontaktnät av samarbetspartners runt om i hela Skandinavien om det uppstår behov att vara nära en skada som inträffar eller om frågeställningen behöver speciell expertis för att lösa uppgiften som man kan ställas inför i en skaderegleringssituation.

NLA arbetar med både egendom- ansvar- och personskador inom både företag och konsumentområdet. Skadeadministration av samtliga förekommande försäkringsbranscher från egendom till person och privat sjukvård kan hanteras inom bolaget i det väl utvecklade skadehanteringssystemet som är specialiserat för hantering av stora volymer av skador från registrering till betalning och arkivering.

Företaget och Ledning

NLA grundades 2010 med styrelse och säte i Stockholm. Huvudägare är MGA Insurance Holding AB. VD och medgrundare i bolaget är Anders Dahlström. Övrig ledning är Robert Lundström Chef ansvarsskador, Fredric Oscarson chef egendom- och personskador samt Dan Sivertsen Daglig leder NLA Norge.

Anders Dahlström
Grundare & VD

anders.dahlstrom@nlaab.com

Robert Lundström
Liability Director/ Chef Ansvarsskador

robert.lundstrom@nlaab.com

Fredric Oscarson
Chef Egendom,
Sjuk & Olycksfall
fredric.oscarson@nlaab.com

Dan Sivertsen
Daglig leder

dan.sivertsen@nlaas.com

Skadereglering

Vi genomför skadereglering genom rekommendation till vår uppdragsgivare. Våra analyser och rekommendationer grundar sig på det försäkringsavtal och de villkor som försäkringstagaren har i sitt försäkringsavtal. Vi rapporterar enhetligt och genom våra medarbetares mångåriga erfarenhet kan förslag till uppgörelser träffas som accepteras av både försäkringsgivare och försäkringstagare.

  • Kontor i Stockholm, Göteborg och Norge
  • Stor erfarenhet

Administration

Vi håller reda på en hel outsourcad skadeprocess från anmälan av skada till kontakter med kund, betalning av rätt skadeersättning, avslut och arkivering. Vi upprättar månatligen skaderapporter som är överskådliga och kan dokumentera en stor mängd ärenden.

  • Administration av hela skadekedjan
  • Månatliga rapporter
  • Stor kapacitet

Några av våra kunder

moderna-försäkringar-skadereglering
kyrkans-försäkringar-skadereglering
trygg-hansa-försäkringa-skadereglering
aig-försäkringar-skadereglering
Argo-Global-försäkring-skadereglering
ms amlin försäkring skadereglering
brookfield-underwriting-försäkring-skadereglering
hiscox-försäkring-skadereglering
nordeuropa-försäkring-skadereglering
markel-försäkring-skadereglering
xl-catlin-försäkring-skadereglering
axis-logo-försäkring-skadereglering
beazley-försäkring-skadereglering