Tide Forsikring valde NLA Norge

Tide Forsikring har valt NLA till sin partner gällande outsorcing av skadereglering. NLA har under en period arbetat med många av Tides skador och genom hög service och kompetens har nu samarbetet utvecklats fullt ut. Dan Siversen CEO och partner i NLA Norge kommenterar avtalet: ”Tide är en perfekt partner för NLA och tillsamman skapar vi en vinn-vinn uppgörelse där vi får möjligheten att ta hand om merparten av skador för Tide. Vi kommer att operera från två kontor, dels vårt befintliga kontor i Asker men vi tar även över en del av befintlig personal i Tide och NLA öppnar då ett kontor i Kragerö. Totalt kommer 15 handläggare plus teamledare att lämna skadeservice till Tide Forsikrings försäkringstagare”
NLA Norge kommer i och med uppstarten av nytt kontor att ha två kontor i Norge med totalt ca 26 anställda. Vill ni veta mer om verksamheten i Norge kontakta dan.sivertsen@nlaas.com

Anders Dahlström

Om våra tjänster