NLA_undersida.jpg

Skadereglering

Skadereglering av enstaka ärenden görs av våra skadespecialister på ett professionellt och korrekt sätt, vi rekommenderar uppdragsgivaren hur ett ärende skall regleras och träffar uppgörelse med försäkringstagare eller skadelidande.

Vi kan också åta oss att skadereglera hela försäkringskonton och genom att noggrant upprätta en skadeprocess kan uppdragsgivaren påverka utformning av service och genom klientmedelskonton slipper försäkringsgivaren hantera enstaka skador utan kan i kombination med vår skadeadministration få all information presenterat överskådligt i regelbundna rapporter.

Låter vår verksamhet intressant?

kontakta gärna

Anders Dahlström: anders.dahlstrom@nlaab.com

Tel 08-454 55 80

mobil 072-729 55 80

NORDIC LOSS ADJUSTING AB     Box 1141    171 22 SOLNA    Tel: +46 (8) 411 11 60     Fax: +46 (8) 501 271 03    mail: info@nlaab.com