NLA_undersida.jpg

Skadeadministration

Skadeservice handlar till stor utsträckning om att hålla reda på var en skada befinner sig i skaderegleringscykeln och genom vår skadeadministration kan man hålla ordning på hela processen och säkerställa korrekt rapportering och avstämning av skadekonton.

NORDIC LOSS ADJUSTING AB     Box 1141    171 22 SOLNA    Tel: +46 (8) 411 11 60     Fax: +46 (8) 501 271 03    mail: info@nlaab.com