NLA_undersida.jpg"

Sjuk-olycksfallsskadereglerare

Egendomsskadereglerare

Sjuk-olycksfallsskadereglerare

Nordic Loss Adjusting AB (NLA) är ett fristående skaderegleringsbolag som på uppdrag av olika försäkringsgivare handlägger försäkringsskador.

Med anledning av kommande pensionsavgång behöver vi nu hitta en erfaren sjuk-/olycksfallskadereglerare till vårt kontor i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer självständigt att reglera och utreda inkommande sjuk-/olycksfallsskador utifrån lagstiftning och gällande försäkringsvillkor. Arbetet innebär viss rapportskrivning och upprättande av promemorior för nämndsprövning.

Din profil

Du har en dokumenterad utbildning, IFU eller motsvarande, och några års erfarenhet av skadereglering av skadereglering av sjuk-/olycksfall företrädesvis inom barnsjuk.

Har du även reglerat personskador på skadeståndsrättslig grund är detta meriterande.

Du är handlingskraftig, engagerad och kommer till ett beslut. Du välstrukturerad och kan prioritera ditt arbete. Då vi arbetar med många olika uppdragsgivare är du flexibel och lyhörd för uppdraget och du formulerar dig tydligt i tal och skrift både på svenska och engelska.

Om du börjar hos oss

På NLA kommer du att ha en självständig roll med stort eget ansvar. Vi är det ”lilla bolaget” med god sammanhållning. Vi arbetar centralt i Sundbyberg med närhet till allmänna kommunikationer. NLA är kollektivavtalsanslutna.

Ansökan

Skicka din ansökan med tillhörande CV till Fredric Oscarson på fredric.oscarson@nlaab.com senast den 31 januari 2018. Har du frågor om tjänsten eller företaget ber vi dig i första hand kontakta Anders Dahlström på 08-454 55 80.

NORDIC LOSS ADJUSTING AB     Box 1141    171 22 SOLNA    Tel: +46 (8) 411 11 60     Fax: +46 (8) 501 271 03    mail: info@nlaab.com