NLA_undersida.jpg

Om NLA

Nordic Loss Adjusting AB (NLA) är ett skaderegleringsföretag som arbetar på uppdrag av försäkringsbolag, både inhemska svenska och utländska försäkringsbolag. Bolaget startades 2010 av Anders Dahlström som har lång erfarenhet från skadereglering både som fristående konsult och som anställd på försäkringsbolag. Idag består bolaget av 10 fast anställda och NLA:s kontor är beläget på Prästgårdsgatan 1, i Sundbyberg. NLA har ett utvecklat kontaktnät av samarbetspartners runt om i hela Skandinavien om det uppstår behov att vara nära en skada som inträffar eller om frågeställningen behöver speciell expertis för att lösa uppgiften som man kan ställas inför i skaderegleringssituationen.

NLA arbetar med både egendom och ansvarsskador inom både företag och konsumentområdet. Skadeadministration av samtliga förekommande försäkringsbranscher från egendom till person och privat sjukvård kan hanteras inom bolaget i det väl utvecklade skadehanteringssystemet som är specialserat för hantering av stora volymer av skador från registrering till betalning och arkivering.

NORDIC LOSS ADJUSTING AB     Box 1141    171 22 SOLNA    Tel: +46 (8) 411 11 60     Fax: +46 (8) 501 271 03    mail: info@nlaab.com