NLA_undersida.jpg

Klagomål

Om du av någon anledning inte är nöjd med den tjänst som NLA levererat måste du höra av dig så snart som möjligt.

Först bör du kontakta den medarbetare som du haft kontakt med angående det ärende som avses.
Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på NLA.

Du bör bifoga handlingar och underlag för ditt ärende och redogöra för vad du är missnöjd med.

Du kommer snarast efter det att vi mottagit ditt klagomål få en återkoppling, NLA’s ambition är att klagomål skall hanteras skyndsamt.

Klagomål kan sändas till:

complaints@nlaab.com​

eller​

Nordic Loss Adjusting AB

Att Klagomålsansvarig

Box 1141

171 22 Solna

NORDIC LOSS ADJUSTING AB     Box 1141    171 22 SOLNA    Tel: +46 (8) 411 11 60     Fax: +46 (8) 501 271 03    mail: info@nlaab.com