NLA_undersida.jpg

Sjuk-olycksfallsskadereglerare

Egendomsskadereglerare

Egendomsskadereglerare

Nordic Loss Adjusting AB (NLA) är ett fristående skaderegleringsbolag som på uppdrag av olika försäkringsgivare handlägger försäkringsskador.

Efterfrågan på våra tjänster ökar och vi behöver utöka vår grupp med egendomsskadereglerare till kontoret i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer genom försäkringsvillkor och lagstiftning självständigt utreda och reglera egendomsskador inom företagssegmentet för uppdragsgivares räkning. Du sammanfattar din utredning i en rapport, företrädesvis på engelska.

Din profil

Du har några års erfarenhet av egendomsskadereglering och särskilt värdering av lösöre. Du är engagerad, handlingskraftig med en god förhandlingsförmåga.

Du formulerar dig tydligt i tal och skrift både på svenska och engelska.

Du har körkort och tillgång till bil då vissa resor förekommer i tjänsten.

Om du börjar hos oss

På NLA kommer du att ha en självständig roll med stort eget ansvar. Vi är det ”lilla bolaget” med god sammanhållning. Vi arbetar centralt i Sundbyberg med närhet till allmänna kommunikationer. NLA är kollektivavtalsanslutna.

Ansökan

Skicka din ansökan med tillhörande CV till Fredric Oscarson på fredric.oscarson@nlaab.com senast den 31 januari 2018. Har du frågor om tjänsten eller företaget ber vi dig i första hand kontakta Anders Dahlström på 08-454 55 80.

NORDIC LOSS ADJUSTING AB     Box 1141    171 22 SOLNA    Tel: +46 (8) 411 11 60     Fax: +46 (8) 501 271 03    mail: info@nlaab.com