NLA_introbild.jpg

NLA_banan.png


NLA - Nordic Loss Adjusting. Vi hjälper dig med sanningens minut

Nordic Loss Adjusting är ett fristående skadeserviceföretag som tillhandahåller skadereglerings tjänster och administration inom skaderegleringsområdet.

Vi arbetar inom försäkringsbranschen med leverans av den försäkringsprodukt som säljs till försäkringskunder. Den så kallade ”sanningens minut” uppstår när skadeservice skall lämnas. Våra kunder kan förvänta sig snabb, korrekt och tydlig service till deras försäkringstagare.

Våra specialistområden är all egendoms- skadereglering men kan också via vårt närverk hjälpa till inom samtliga övriga förekommande områden inom försäkringsbranschen.

Läs mer >>

Nyhet

Nordic Loss Adjusting AB öppnar kontor i Göteborg.

Läs mer >>

Våra tjänster: Skadereglering & Skadeadministration- snabbt och enkelt!

Skadereglering på konsultbasis

Vi genomför skadereglering genom rekommendation till vår uppdragsgivare. Våra analyser och rekommendationer grundar sig på det försäkringsavtal och de villkor som försäkringstagaren har i sitt försäkringsavtal. Vi rapporterar enhetligt och genom våra medarbetares mångåriga erfarenhet kan förlag till uppgörelser träffas som accepteras av både försäkringsgivare och försäkringstagare.
Läs mer om NLA skadereglering >>

Skadeadministration.

Vi håller reda på en hel outsourcad skadeprocess från anmälan av skada till kontakter med kund, betalning av rätt skadeersättning, avslut och arkivering. Vi upprättar månatligen skaderapporter som är överskådliga och kan dokumentera en stor mängd ärenden. Läs mer om NLA skadeadministration>>

Karriär

Vi söker nya medarbetare

>> Egendomsskadedreglerare

>> Sjuk-olycksfallsskadereglerare

GDPR

I samband med din skadereglering kan vi behöva behandla dina personuppgifter. Läs vår integritetspolicy här.
Integritetspolicy

NLA_kontakt.jpg

Kontakta oss!

NORDIC LOSS ADJUSTING AB    

Box 1141   

171 22 Solna
BESÖKSadRESS: pRÄSTGÅRDSGATAN 1 (14TR), sUNDBYBERG
Tel: +46 (8) 411 11 60    

Fax: +46 (8) 501 271 03   

mail: info@nlaab.com

Vid jourskador för Nordeuropa Försäkring, ring larmjour 08-587 44 766 ange att ni är försäkrad via Nordeuropa Försäkring.

NORDIC LOSS ADJUSTING AB     Box 1141    171 22 SOLNA    Tel: +46 (8) 411 11 60     Fax: +46 (8) 501 271 03    mail: info@nlaab.com